The Club medlemsregler

Uppdaterat 18.4.2021 - The Club är öppet för medlemmar samt deras gäster enligt alla de regler vilka kan läsas här nedan!

Allmänt:

The Club Billiard erbjuder förutom normalt biljardspel även möjligheten att ansluta sig som medlem (Full Member, Member eller Snooker Member). Som medlem får man spela Pool-biljard eller snooker tillsammans med sina vänner varje dag kl 09.00 - 01.00, bortsett från tillfällen då stora privat tillställningar har bokats. I de fallen stänger The Club under tiden för tillställningen. Medlemmarna meddelas om avvikande öppettider per e-post. I The Clubs utrymmen finns larmsystem, videoövervakning samt ett registrerande elektroniskt passersystem. Det är förbjudet att ta med egna alkoholhaltiga drycker till The Club!  

Anslutning och uppsägning av medlemskap:

Ett medlemskap i The Club binder inte dig till någon viss tid. Medlemskapet förutsätter att du har fyllt 18 år, eller att du som minderårig har ett skriftligt intyg av föräldrarna (fråga oss om Junior Full Member-medlemskapet). Medlemskapet är giltigt då medlemsansökan är godkänd, anslutningsavgiften och den pågående spelmånadens månadsavgift är betald. Ta med ett identitetsbevis då du hämtar din nyckel och ditt medlemskort. Vid uppsägning av medlemskap återbetalas inte redan betalda månadsavgifter. Medlemskapet är alltså i kraft till den på förhand betalda spelmånaden tar slut.  

Alarmsystem och övervakning:

Alarmsystemet är aktivt varje dag kl 01.10 - 08.59. Alla bör avlägsna sig i god tid före alarmet går på. En medlem som aktiverar alarmet blir skyldig att stå för kostnaderna som uppkommer. Dörrarna ska alltid stängas ordentligt och får inte öppnas åt utomstående. Alla medlemmar använder sin egna nyckel då de går in. Endast medlemmens egna gäster (max 3/medlem) får släppas in i utrymmena. Det finns inbandande kameraövervakning samt ett registrerande elektroniskt passersystem i utrymmena.

Bokning och gäster:
Bokning av Pool- och Snookerborden sker alltid via bokningssystemet. Varje medlem kan lägga till högst 3 gäster i bokningen. OBS! Alla gäster ska läggas till i bokningen. Medlemmen ansvarar alltid för gästerna den tar med till The Club. Den medlem som gjort bokningen faktureras per e-post en gång i månaden för sina gästers spelavgifter enligt prislistan.
OBS! Member- och Snooker Member-medlemmar kan göra bokningar i bokningssystemet endast utanför öppettiderna - öppethållningstiderna kan ses nere på denna sida! Under öppettider spelar dessa medlemmar till ett rabatterat pris genom att visa upp sitt medlemskort - medlemskortet ska alltid vara med!  
*Full Member medlemmar får boka minst 2 timmar speltid också under öppettider. Detta gäller vissa Pool-bord och bokningen ska göras senast en (1) timme innan biljardsalen öppnas för allmänheten. 

 

En speltimme kan påbörjas närsomhelst, men den avslutas alltid då klockan når nästa timme. Medlemmar kan endast boka tider med sina egna inloggningsuppgifter, antingen på förhand eller på plats. Avbokning av speltid måste ske senast 6 timmar innan speltidens början. Alla icke-avbokade speltider faktureras av medlemmen som bokat dem, oavsett om man spelat eller inte.

Alkoholdrycker:

Det är strängt förbjudet att ta med alkoholhaltiga drycker till The Club. Det finns inbandande kameraövervakning i hela utrymmet, såväl som vid ytterdörren. Om en medlem bryter mot denna regel, avslutas medlemskapet genast och medlemmen får portförbud till The Club.

Städning:

Alla som tillbringar tid i The Club förväntas uppföra sig civiliserat. Beteende som stör andra medlemmar bör undvikas på alla sätt. Medlemmarna bör se till att upprätthålla den allmänna renligheten i utrymmena, såsom att slänga skräp i skräpkorgen och dylikt. Efter spelande ska redskapen placeras på sina rätta platser och bollarna föras i bollputsaren. Det är förbjudet att äta chips, nötter eller annat motsvarande som kan lämna fettfläckar på borden och spelredskapen. Det är förbjudet att röka i The Club och i den inre trappuppgången. Det finns askkoppar i närheten av ytterdörrarna för detta ändamål. Det är föbjudet att ta husdjur till The Club. Var och en bör omedelbart meddela till info@theclub.fi eller till numret 050 355 6676 om eventuella brott mot medlemsreglerna eller söndriga redskap. En medlem som åsamkar skada till spelredskapen eller annat lösöre blir ersättningsskyldig.

Brott mot regler:

Brott mot medlemsreglerna leder alltid minst till en varning och i värst fall (t.ex. i de fall någon har fört egna alkoholhaltiga drycker till The Club) till uppsägning av medlemskapet. Om medlemskaps sägs upp på grund av ett regelbrott, återbetalas inga redan betalda medlemsavgifter. Genom att ansluta dig som medlem till The Club, godkänner du dessa allmänna regler.

The Club förbehåller sig rätten att ändra reglerna. Om medlemmen inte godkänner den nya medlemmar kan hen säga upp sitt medlemskap.